Wat doet de Betti
Foundation?

Het hoofddoel van de stichting

We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Ondersteuning bij zorgprojecten

Wij zijn actief op zoek om uw zorgproject te steunen

Ondersteuning, zowel financieel als in de vorm van kennisoverdracht, aan zorgprojecten op geitenboerderijen ten behoeve van kinderen met een beperking c.q. ouderen met een beperking, bij voorkeur gestoeld op religieuze grondslag, alsmede de ondersteuning van andere projecten c.q. goede doelen welke zijn ondergebracht in stichtingen met een ANBI status.

Onze projecten

 • Stichting Noi si Voi

  Vaslui - Roemenië

  Voordat de Betti Foundation was opgericht ondersteunde Johan Ewijk, toen directeur van de Bettinehoeve reeds een zorgboerderij in Roemenie. Deze zorgboerderij van de stichting Noi si Voi is aangekocht in 2006 en geopend in 2011. De zorgboerderij is gelegen in de provincie Vaslui, een van de armste streken van Roemenie. Heden ten dage biedt de zorgboerderij dagbesteding aan mensen met een beperking . De zorgboerderij heeft naast de geitenhouderij ook een kleinschalige kaasmakerij. De deelnemers , mensen met een beperking werken mee met het verzorgen van de geiten en maken van de kaas en de verkoop daarvan. Ook is er een groentetuin en wordt het terrein door de deelnemers onderhouden. Naast een financiële ondersteuning is de Betti Foundation ten alle tijden beschikbaar voor advies m.b.t. de geitenhoudererij en het kaasmaken.

  Zie voor meer informatie www.noisivoi.nl

 • Stichting Izvor te Hattemerbroek

  Izvor - Roemenië

  De betti Foundation draagt middels de stichting Izvor te Hattemerbroek, bij aan de financiering van middelbare school leerling. Deze schooljongen afkomstig van een dorp is genoodzaakt voor zijn middlbareschool in de stad te wonen. Zijn ouders zijn armlastig. Met een jaarlijks financiële ondersteuning biedt de Betti Foundation hem een kans op vervolg-onderwijs.

  Zie voor meer informatie www.vriendenvanizvor.nl

 • Stichting Foundason Tayer Soshal

  Curacao

  Op het landgoed Santa Marta is gevestigd de sociale werkplaats van stichting Foundason Tayer Soshal. Dagelijks komen hier zo’n 100 deelnemers . Er zijn diverse afdelingen waar gewerkt wordt. Op voorstel van de Betti Foundation wordt onderzocht of een geitenhouderij/ kaasmakerij een aanvulling kan betekenen voor de deelnemers. Met dit nieuwe initiatief krijgt de sociale werkplaats er meer werkgelegenheid voor haar deelnemers bij. De Betti Foundation draagt financieel bij in de ontwikkeling van het plan en de daadwerkelijke inrichting van de kaasmakerij.

  Zie voor meer informatie www.tayersoshal.com

Achtergrond informatie
over Bettine Foundation

Over Bettinehoeve

Johan Ewijk begon in 1982 met het melken van twee geiten. Van deze melk maakte hij geitenkaas. Dertig jaar later heeft de Bettinehoeve zich ontwikkeld tot marktleider in Nederland.

Samenstelling onbezoldigd bestuur

 • Johan Ewijk

  Voorzitter

 • Hannah Smit

  Secretaris

 • Lizan van Aert

  Penningmeester

Neem contact op